Avgassystem

Ett avgassystem består till stor del av bockade rör och på VittarydsVerken har vi varit en av de främsta leverantörerna av avgasrör sedan 1960-talet. Idag ingår bland annat våra bockade rör i alla avgassystem på Volvos bilar och vi utför även en del av svetsningen.

Varje dag går en lastbil från VittarydsVerkens strategiska läge i Småland till vår partner Tenneco i Göteborg. Där monteras avgassystemen innan de levereras just in time till Volvos fabrik. Vi skickar omkring 30 000 avgasdelar i veckan till Göteborg.

Dagens avgassystem är något helt annat än tidigare. Idag görs allt i rostfritt material, något vi är experter på. Förr behövde man ofta byta avgassystem flera gånger under en bils livslängd, idag kan avgassystemen mycket väl överleva bilen.

Moderna bilar ställer också större krav på mer avancerad rörbockning eftersom utrymmet är trångt. Det kan exempelvis handla om att rör ska vara tillplattade för att få plats eller ge bättre åtkomst vid monteringen. Ljudet från ett avgassystem har också hamnat allt mer i fokus och det höjer kravet på material och utformning ytterligare. För att motsvara de höga kraven krävs extrem precision, något vi är stolta över att kunna leverera.